Aktualne informacje: źródło www.radiomaryja.pl

flaga

 

Szanowni Państwo, rok który obecnie przeżywamy, jest dla nas, Polaków, rokiem szczególnym. Jak czytamy w uchwale Sejmu, ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości: „11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata".


To Święto przypomina nam przede wszystkim o tych, którzy bohatersko i neugięcie walczyli o to, byśmy dziś żyli w kraju wolnym. Są nimi Ojcowie Polski Niepodległej: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Józef Haller. To też ci wszyscy, którzy przelali krew i poświęcili swoje życie w walce o niepodległość. Pamiętajmy o tych cichych bohaterach, którzy pracą u podstaw budowali naszą odrodzoną Polskę, którzy w ciągu tych 123 lat niewoli krzewili polską kulturę, sztukę i naukę, o działaczach społecznych, twórcach i dyplomatach, o polskich rodzinach, które pozostały wierne Ojczyźnie pielęgnując jej tradycje i obyczaje, o polskich matkach, które swoim dzieciom przekazywały wiarę i patriotyzm, o pielęgniarkach, sanitariuszkach i lekarzach, którzy nieśli pomoc narażając niejednokrotnie swoje życie, o kapłanach, których posługa pasterska umacniała jedność wśród Polaków.

Setna rocznica, którą przeżywać będziemy w niedzielę 11 listopada, to doskonała okazja, by jeszcze raz podkreślić przykład wielkiego poświęcenia naszych przodków i wyrazić również wdzięczność Bogu za ocalenie Ojczyzny. Jak mówił Jan Paweł II: „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo”. Żyjemy w czasach, w których o tą niepodległą Polskę powinniśmy się troszczyć, walczyć o moralne i duchowe umocnienie Narodu, dbać o dobro wspólne, polską tradycję narodową oraz wierność Bogu i Ewangelii.


Przywołując ponownie słowa naszego wielkiego Rodaka, św. Jan Paweł II w przemówieniu powitalnym na lotnisku Okęcie podczas II pielgrzymki do Ojczyzny 1983 r. powiedział „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”.


W obliczu dzisiejszych wyzwań i zagrożeń, warto przypominać te słowa i docenić wartość suwerennej i niepodległej Ojczyzny, a także być wiernym
fundamentom cywilizacji chrześcijańskiej.

 

 

IMG 6263

 

   We wtorek w stolicy Królestwa Belgi - Brukseli na terenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej odsłonięto popiersie wielkiego męża stanu - Marszałka Józefa Piłsudskiego – człowieka, który dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Uroczystość tę dopełniła aranżacja świetlna na budynku ambasady RP oraz parada Królewskiego Zespołu Dętego z Hussignies. Powstanie rzeźby w całości sfinansował Instytut Pamięci Narodowej, a uwidocznienia dokonali: ambasador RP w Królestwie Belgii - Artur Orzechowski oraz wiceprezes IPN - dr Mateusz Szpytma. Upamiętnienie wodza Józefa Piłsudkiego przed budynkiem Ambasady RP w Brukseli to element obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W inauguracji wzięli udział m.in. przedstawiciele rządu, ambasady, Instytutu Pamięci Narodowej, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, członkowie Związku Piłsudczyków oraz belgijska Polonia.

Czytaj więcej...

Polska Walczaca 2

16 października 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarta została wystawa „Polska Walcząca”.Organizatorami wydarzenia byli Posłowie do Parlamentu Europejskiego Stanisław Ożóg oraz prof. Ryszard Legutko – przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej (IPN). Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jan Baster - wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Ewa Leniart – wojewoda podkarpacki, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie, a także Posłowie do Parlamentu Europejskiego i wszyscy pracownicy. Honorowy patronat nad wystawą objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który skierował specjalny list odczytany podczas
uroczystości.

Czytaj więcej...

    W dniu 8 października 2018 roku w Komisji Petycji (PETI) głosowano nad projektem rezolucji w sprawie roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt). Projekt rezolucji powstał na podstawie licznych petycji, które zostały złożone w Parlamencie Europejskim, a dotyczą dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami niemieckimi przez Jugendamty w kwestii opieki nad dziećmi i władzy rodzicielskiej. Niestety problem ten dotyczy wielu rodzin polskich, które mieszkają w Niemczech.

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego Urszula Krupa oraz Kosma Złotowski złożyli, w porozumieniu z Stałym Polskim Przedstawicielstwem w Brukseli poprawkę brzmiącą: „Przypomina państwom członkowskim o konieczności zapewnienia dziecku w sytuacji kiedy jest to konieczne i uzasadnione opieki zastępczej zgodnie z brzmieniem artykułu 8 i artykułu 20 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, w tym szczególnie umożliwienie zachowania ciągłości w wychowaniu dziecka oraz jego tożsamości etnicznej, kulturowej, religijnej i językowej”. Ponadto poseł Urszula Krupa złożyła jeszcze dwie inne poprawki do tego dokumentu, z których jedna wzywa do potępienia wszystkich przypadków dyskryminacji rodziców niebędących obywatelami niemieckimi przez Jugendamt, natomiast druga podkreśla, że interesy dziecka są najlepiej realizowane w jego rodzinie. Wszystkie te poprawki zostały przyjęte przez posłów Komisji Petycji. 

   Szczęśliwie posłowie PETI odrzucili kontrowersyjne poprawki do dokumentu złożone przez posłów PO, a broniące niemieckich interesów, jak dążenie do wykreślenia zapisu: „wzywa Komisję Europejską do zapewnienia dokładnych kontroli procedur i praktyk stosowanych przez Niemiecki Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) pod kątem ich niedyskryminacyjnego charakteru w zakresie sporów dotyczących rodzin
międzynarodowych" oraz zachęcanie do włączenia zapisu: „przypomina, że komisja petycji przeprowadziła wizytę rozpoznawczą w Niemczech w 2011 roku i nie znaleziono wówczas przesłanek do stwierdzenia, że niebędący Niemcami rodzice w małżeństwach międzynarodowych są przedmiotem jakiejkolwiek dyskryminacji ze strony niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt)". Choć poprawki te zostały odrzucone, to jednak ich przedłożenie pokazuje stosunek Platformy Obywatelskiej do dyskryminacji dzieci polskich i nie tylko w Niemczech. Zgłoszone przez PO poprawki przeciwstawiają się wysiłkom obecnych władz polskich w obronie praw dziecka, w tym szczególnie umożliwienie zachowania jego tożsamości etnicznej, kulturowej, religijnej i językowej. 

   Jugendamty, których działalność bardzo często wykracza poza ich uprawnienia, wyrządza nieodwracalną krzywdę dzieciom, jak i ich rodzicom. Parlament Europejski, który bardzo często bezprawnie ingeruje w wewnętrzną politykę państw członkowskich pod szyldem obrony demokracji, powinien zainterweniować w tej sytuacji i ukrócić administracyjną ingerencję w życie rodzinne oraz nadużywanie kompetencji przez niemieckie urzędy.

 

Logowanie

Wyszukiwarka

Polecane Linki

EP logo RGB EN

 

big logo ecr FI

 

 

Kalendarz obrad PE 2018

Kalendarz2018